Share

Vormgeving groeit verder

Zelfs in tijden van economische tegenwind groeit de ontwerpsector. Sterker dan de totale economie in Nederland, maar ook sterker dan de creatieve industrie in zijn geheel. Dit is slechts een van de opmerkelijke uitkomsten van het onderzoek Vormgeving verder op de kaart; de positie en het economisch belang van de creatieve industrie en vormgeving in Nederland, uitgevoerd door TNO. Carolien Gehrels (wethouder Economische Zaken, Kunst en Cultuur, Amsterdam) nam op dinsdag 18 oktober 2011 het rapport in ontvangst bij Premsela in Amsterdam.

 

TNO_460x310.jpgOntwikkeling van het aantal banen in ontwerpsectoren, creatieve industrie, en bedrijfstakken met herkenbare hoeveelheid vormgevers ten opzichte van het totaal aantal banen in Nederland (1996-2009). Bron: TNO, op basis van LISA.

Topsector

De conclusies van het rapport maken duidelijk dat het besluit van de Nederlandse regering om de creatieve industrie tot Topgebied te benoemen niet voor niets is. Tevens wordt eens te meer duidelijk gemaakt dat het belangrijk en noodzakelijk is om in de creatieve industrie te investeren. 

Hoe design groeit in tijden van krimp

In 2005 heeft Premsela voor het eerst het economisch belang van vormgeving in kaart laten brengen (Vormgeving in de creatieve economie). Na vijf jaar heeft TNO een actualisering van het onderzoek uitgevoerd. Na 5 jaar heeft TNO een actualisering van het onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de positieve ontwikkeling die Nederlandse vormgeving doormaakt ook statistisch ondersteund wordt. Daarbij is een analyse gemaakt van de opmerkelijk sterke groei. Die laat zich niet (uitsluitend) verklaren door de groei van de economie en heeft te maken met een structurele verandering van de designpraktijk.

Carolien Gehrels, Johan Kleyn & Els van der Plas - Foto: Lizzy Kalisvaart
Vormgeving verder op de kaart
Onderzoek i.o.v. Premsela
Programmamanager: Roel Klaassen
TNO: Olaf Koops, Walter Manshanden, Frans van der Zee

TNO Rapport 2011

Download hier het TNO rapport 2011.
Download hier de factsheet van de presentatie.