Share

Overige publicaties

Premsela brengt regelmatig boeken en publicaties uit op het gebied van design en mode. Hieronder een selectie, inclusief bestelinformatie.

Brochure Nationaal Ontwerp Archief (NOA)
Het NOA is een website waarmee je gemakkelijk overzicht krijgt van de Nederlandse designarchieven. Het toont gegevens uit databases van het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie). Het gaat om het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) en RKDartists&. Deze verzameling van gegevens is het resultaat van een jarenlang samenwerkingsverband van RKD, NAi en Premsela (Masterplan en Inhaalslag Vormgevingsarchieven). Binnen het NOA wordt deze archiefinformatie op een betekenisvolle manier gecombineerd met afbeeldingen en beschrijvingen uit relevante museale collecties. Zo biedt het een extra venster op de Nederlandse collectie vormgeving. Meer informatie over NOA vind je in de brochure.

Publicatie Joop Istha

HH_JoopIstha_Publicatie_150x207 publicaties.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

De publicatie Joop Istha vertelt in tekst en beeld over de productontwerper Joop Istha (Amsterdam 1933). Istha behoort tot de eerste generatie industrieel ontwerpers in Nederland, die na de Tweede Wereldoorlog massaconsumptieartikelen ontwierp waarbij vorm en functie even belangrijk zijn. Bekend zijn bijvoorbeeld de koelkasten en wasmachines die hij voor het merk Erres ontwierp.
De publicatie Joop Istha is verschenen onder redactie van Marie Christine van der Sman en met tekstbijdragen van Kiko Luijten en Frederike Huijgen, uitgegeven door [Z]OO producties. Het boek is de eerste publicatie van het Louis Kalff Instituut, erfgoedcentrum voor industriële vormgevingsarchieven. Het Louis Kalff Instituut wordt ondersteund door Design Cooperation Brainport; het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO); Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode; en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Premsela maakt zich binnen het Louis Kalff Instituut sterk voor het toegankelijk maken van vormgevingserfgoed voor een groter publiek. 

 

Ootje Oxenaar

PREM_Publicaties_OotjeOxenaar_150x207 publicaties.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 In het boek Ootje Oxenaar - Ontwerper en opdrachtgever worden zijn opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap met elkaar in verband gebracht door te kijken naar de maatschappelijke functie van het grafisch ontwerp. Daarmee is het boek ook een beknopte wordingsgeschiedenis van het grafisch ontwerpvak dat zich in Nederland vanaf de Tweede Wereldoorlog in vijftig jaar stormachtig ontwikkelde tot een primaire creatieve industrie van formaat. Lees hier meer over de publicatie.

 

Elke tijd zijn stoel

PREM_Publicaties_elketijdzijnstoel.png 

 

 

 

 

 

 

 

'Als geen ander is een stoel voor en door de menselijke maat gemaakt....' De publicatie Elke tijd zijn stoel, geschreven door Max van Rooy, beschrijft aan de hand van een aantal historische en spraakmakende meubelontwerpen de ideeënwereld achter dit vertrouwde alledaagse voorwerp. Stoelen die de denkbeelden van een tijdperk zichtbaar maken. Stoelen die vanwege hun vorm en/of materiaal een breukvlak markeren. De publicatie is een initiatief van Stichting Zetel en Premsela. Verkrijgbaar via Nijhof & Lee

 

De stoel van Rietveld

PREM_Pub_stoelRietveld.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 De stoel van Rietveld is een boek en publicatie waarin kunsthistorica Marijke Kuper onderzoek doet naar de ontstaansgeschiedenis, het gebruik en de receptie van deze moderne klassieker. Het boek bevat nieuwe feiten en beeldmateriaal en een overzicht van alle tot nu toe bekende, vooroorlogse exemplaren van de stoel. In de documentaire van grafisch ontwerper en filmmaker Lex Reitsma reconstrueert meubelrestaurateur Jurjen Creman de eerste, verdwenen uitvoering van de stoel. Hoogleraar Erik A. de Jong vertelt aan de hand van familiefoto's en brieven hoe zijn grootouders in de jaren twintig van de vorige eeuw leefden met hun Rietveldmeubels. In scherp contrast daarmee staan beelden van veiling en kunsthandel die laten zien dat de stoel vandaag zijn oorspronkelijke functie heeft verloren en in plaats daarvan een iconische waarde heeft gekregen die zich laat uitdrukken in de astronomische bedragen die ervoor worden betaald. Lees hier meer over de publicatie.
De stoel van Rietveld door Marijke Kuper en Lex Reitsma, 2011, NAi Uitgevers, ISBN: 978-90-5662-778-2, is inmiddels uitverkocht.

Premsela Lezingen - From Mad Dutch Disease to Born to Adorn

PREM_Pub_PremLezingen.png 

 

 

 

 

 

 

 

Premsela nodigde in de afgelopen zeven jaar zes sprekers van buiten het designveld uit om hun visie te geven op actuele ontwikkelingen in de designwereld. Op die manier leveren we een bijdrage aan het discours over design en mode. Deze zes Premsela Lezingen - van Michael Rock, Werner Sewing, Ann Meskens, Józef Mrozek, Henk Oosterling en Nancy Etcoff - zijn gebundeld in een mooi vormgegeven, handzaam boekje onder de titel From Mad Dutch Disease to Born to Adorn.

 

Morf

PREM_Pub_Morf.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Morf is een onafhankelijk tijdschrift over vormgeving dat een ruime opvatting over vormgeving wil bevorderen. Het blad bestaat sinds december 2004 en is met een oplage van 12.500 exemplaren het grootste vormgevingstijdschrift van Nederland. Het wordt uitgegeven door Premsela en verschijnt twee keer per jaar. Morf wordt kosteloos aangeboden aan studenten vormgeving en ontwerp aan geregistreerde HBO- en WO-opleidingen in Nederland. Premsela biedt ook abonnementen aan. Eén jaargang Morf (twee nummers) kost €19,00. Aanmelden kan via: Abonnementenland.
 

Benno Premsela. Voorvechter van homo-emancipatie

PREM_Pub_BennoBertBoelaars.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Met zijn betoverende etalages voor De Bijenkorf, praktische Lotek-lamp en gedurfde katoenen tapijten is Benno Premsela bij het grote publiek bekend geraakt als markant binnenhuisarchitect en gerenommeerd vormgever van industriële producten. Zijn vele adviseurschappen op het gebied van kunst en cultuur droegen verder bij aan zijn naam als smaakmaker van de modernisering. Ook zette Premsela zich in voor de emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen in een tijd die er van gruwde. Tijdens zijn onderduik in de Tweede Wereldoorlog besefte hij zelf zo te zijn. De bevrijding bood hem niettemin weinig ruimte om zich te kunnen ontplooien naar eigen aard. Eerst mocht hij er niet zijn als jood, voor hem als homo bleek evenmin plaats. Premsela weigerde zich te laten wegdrukken en ging de strijd om erkenning aan. Uiteindelijk met succes. Dit boek schetst het bewogen leven van een gepassioneerd mens in een turbulente tijd.
Benno Premsela. Voorvechter van homo-emancipatie door Bert Boelaars, 2008. Te koop in de boekhandel. ISBN: 978-90-68684-53-7

 

Een relatie met ruimte

PREM_Pub_relatieruimte.png

 

 

 

 

 

 

 

Friso Broeksma vroeg 80 personen, vrienden en bekenden van hem en Benno Premsela om hun visie op relatie en ruimte onder woorden te brengen. Als aanvulling op de biografie van Bert Boelaars, die tegelijkertijd verscheen. Samen getuigen ze van een leven dat zich in de grootst mogelijke openbaarheid afspeelde. Benno Premsela had maar één geheim. Dat was dat hij geen geheimen had.
Een relatie met ruimte door Friso Broeksma en Benno Premsela, 2008. Te bestellen via de uitgever Architectura en Natura. ISBN: 978-90-76863-81-8
 

Visies op Vormgeving. Het Nederlandse ontwerpen in teksten 
deel 1 (1874-1940) en deel 2 (1944-2000)

PREM_Pub_Visies2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

In twee delen van in totaal bijna 1000 pagina's wordt in Visies op vormgeving aan de hand van teksten de twintigste-eeuwse geschiedenis van de Nederlandse vormgeving blootgelegd. De teksten geven een beeld van de discussies en de kwesties in het ontwerpen uit deze periode; van de ontwerpkritiek en van de ontwerppraktijk. Ontwerpers, critici, opdrachtgevers en andere betrokkenen laten zich uit over de praktijk en over hun idealen en voeren discussies over uiteenlopende kwesties zoals de juiste ontwerpmethode, gemeenschapskunst, het wonen, de reclame, de Nieuwe Zakelijkheid en later over de positie van de ontwerper binnen het bedrijfsleven en de grafische industrie. Auteur Frederike Huygen putte uit een rijke hoeveelheid bronnen, van ontwerpkritieken en manifesten tot brieven, boeken en tijdschriften. De teksten zijn aangevuld met biografieën van de betrokkenen en karakteristieken van bladen en periodieken.
Visies op vormgeving. Deel 1 en 2 door Frederike Huygen. Vormgeving: Caroline de Lint. Te koop à €35,- per deel via de boekhandel en Nijhof & Lee. ISBN 978-90-76863-42-9
 
De vorm van het koningschap. 25 jaar ontwerpen voor Beatrix

PREM_Pub_vormkoningschap.png

 

 

 

 

 

 

 

Koningin Beatrix heeft talloze malen blijk gegeven van een grote belangstelling voor moderne kunst en vormgeving. Dit boek van Paul Hefting, Els Kuijpers en Gert Staal gaat in op de vormgevingsopdrachten waarbij zij direct of indirect betrokken is geweest. De publicatie is een initiatief van Premsela naar aanleiding van het 25-jarig ambtsjubileum van koningin Beatrix.
De vorm van het koningschap door Paul Hefting, Els Kuijpers en Gert Staal, 2005. Te bestellen bij de uitgever: 010 publishers à €24,50. ISBN 90-6450-561-6
 
Senior ontwerper gevraagd

PREM_Pub_SeniorOntwerper.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Guus Ros in gesprek met de ontwerpers Ko Feekman, Daphne Duijvelshoff-van Peski, Henk de Vries, Ralph Prins, Angela de Vrede, Diek Zweegman, Louis Lucker, Bas Pruyser, Hein Stolle, Puck Kroon en Hans Kemming.
Senior ontwerper gevraagd door Guus Ros. Een uitgave van [Z]OO Producties, Premsela en BNO, 2006. Te bestellen à €15,- bij [Z]OO Producties. ISBN: 90-74009-43-3.


Het ontwerpproces bewaard 

PREM_Pub_ontwerpproces.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Een handzame uitgave vol aanwijzingen voor architecten, ontwerpbureaus en vormgevers. Tijdens het ontwerpen worden, zowel twee- als driedimensionaal, cruciale momenten in het ontwerpproces vastgelegd. Het zijn objecten en documenten die je voor de lange termijn zou willen bewaren, materiaal dat in een archief thuishoort. Deze brochure biedt een handreiking voor het beheer van een archief. Dat is van belang voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook voor eventuele toekomstige opname ervan in collecties van musea en archiefinstellingen.
Het ontwerproces bewaard is een initiatief van het NAi, i.s.m. Premsela en het RKD. Te bestellen à €5,- via boekhandel Nijhof & Lee

 
Design in the Creative Economy: A Summary

PREM_Pub_FashionNL.png

 

 

 

 

 
Engelstalige samenvatting van het onderzoeksrapport Vormgeving in de Creatieve Economie dat TNO in opdracht van Premsela in 2005 uitvoerde. Bureau Mijksenaar gaf de brochure vorm.
Design in the Creative Economy door TNO. Samen met Fashion Design in the Netherlands à €12,- te bestellen via Nijhof & Lee.


Fashion Design in the Netherlands

Engelstalige samenvatting van het rapport Modevormgeving in Nederland dat Monique Roso in opdracht van Premsela schreef. De vormgeving van de brochure is van Bureau Mijksenaar.
Fashion Design in the Netherlands door Monique Roso. Samen met Design in the Creative Economy à €12,- te bestellen via Nijhof & Lee.