Share

Frans van der Put

De publicatie Frans van der Put, 40 jaar industriële vormgeving en Philipsdesignmanagement. 1950-1990 vertelt in tekst en beeld het levensverhaal van een van Nederlands eerste industriële vormgevers. Ook laat de publicatie zich lezen als een persoonlijk perspectief op de ontwikkeling van de industriele vormgeving in Nederland.

Frans van der Put behoort tot de allereerste studenten industriële vormgeving in Nederland. Vanaf dat moment is hij getuige van de ontwikkeling van dit toen nog prille vakgebied. Ook levert hij hieraan zijn bijdrage, die vaak onzichtbaar is maar daarom niet minder belangrijk – als designmanager bij Philips, als docent en bestuurslid van de Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven (nu de Design Academy) en als bestuurslid van de Kring Industriële Ontwerpers. Frans van der Put is in deze functies een begenadigd diplomaat, tacticus en denker, met een grote passie voor zijn vak en een groot hart voor de mensen in zijn omgeving.

In deze publicatie komen niet alleen zijn familieachtergrond, zijn carrièrekeuzes en zijn veertig jaar omspannende loopbaan uitgebreid aan de orde, maar ook de bedrijven en organisaties waarvoor hij werkzaam is geweest. Daarnaast passeert een reeks persoonlijkheden – waaronder Louis Kalff, René Smeets en Wim Gilles – de revue die van grote invloed zijn geweest op het doen en denken van Frans van der Put. Meer dan dat zijn zij medebepalend geweest voor de ontwikkeling van de industriële vormgeving in Nederland en binnen Philips in het bijzonder. Zo werkte Frans van der Put bij dit Eindhovense wereldconcern als 'tweede man' van de design-afdeling onder achtereenvolgens Rein Veersema, Knut Yran en Bob Blaich.

HH_publicaties_FvdPut_groot_1.pngSpread uit de publicatie Frans van der Put, 40 jaar industriële vormgeving en Philipsdesignmanagement 

Louis Kalff Instituut
Het boek is de tweede publicatie van het Louis Kalff Instituut, erfgoedcentrum voor industriële vormgevingsarchieven. Dit instituut zet zich in voor het behoud en beheer van bedreigd industrieel vormgevingserfgoed. Dit materiaal wordt ontsloten en (digitaal) beschikbaar gesteld voor educatie, onderzoek en presentatie, in bijvoorbeeld publicaties, lezingen en tentoonstellingen. Het Louis Kalff Instituut wordt ondersteund door het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) en Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode. Premsela maakt zich binnen het Louis Kalff Instituut sterk voor het toegankelijk maken van vormgevingserfgoed voor een groter publiek. Het Louis Kalff Instituut is gehuisvest bij het RHCe.

Spread uit de publicatie Frans van der Put, 40 jaar industriële vormgeving en Philipsdesignmanagement
 
Verkoopinformatie

Titel: Frans van der Put, 40 jaar industriële vormgeving en Philipsdesignmanagement. 1950-1990
Auteur: Ivo Blanken
Vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers
Uitgever: [Z]OO producties
ISBN: 978-90-74009-91-1

Prijs: €
22,-
Verkrijgbaar via www.zooproducties.nl