Veelgestelde vragen over de fusie

Per 1 januari 2013 zijn het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform (kennisinstituut voor e-cultuur) gefuseerd tot Het Nieuwe Instituut.

Wat is de nieuwe naam van het instituut?

NAi, Premsela en Virtueel Platform gaan samen verder onder de naam 'Het Nieuwe Instituut'. 

De huidige merken blijven behouden en zichtbaar. De activiteiten op het gebied van architectuur, design, mode en e-cultuur worden voortgezet met als afzender Het Nieuwe Instituut.

Waarom een fusie?


Aanleiding voor de fusie is de kamerbrief 'Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid’ van Halbe Zijlstra van 10 juni 2011. Hierin staat dat het onderbrengen van de disciplines in een instelling aansluit op inhoudelijke ontwikkelingen in de sector, waarin disciplines elkaar steeds meer beïnvloeden.

Wanneer is de fusie definitief?

Ter gelegenheid van Prinsjesdag 2012 werd bekend dat de fusieorganisatie van NAi, Premsela en Virtueel Platform de komende periode kan rekenen op een jaarlijkse subsidie van 8.681.153 euro om het beleidsplan Creativiteit als Noodzaak uit te voeren. Al eerder, op donderdag 28 juni 2012 hebben de drie directies van het NAi, Premsela en Virtueel Platform de documenten getekend voor de fusie tot een nieuw instituut voor architectuur, vormgeving en e-cultuur. Op 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie een feit.

Wie gaat het nieuwe instituut leiden?
Guus Beumer is de directeur van de Het Nieuwe Instituut voor architectuur, design en e-cultuur. Lees het persbericht van donderdag 26 juli 2012 over zijn benoeming. 

Wat wordt het beleid van de nieuwe organisatie?
Het beleidsplan, Creativiteit als noodzaak, werd maandag 16 juli 2012 ingediend bij het ministerie van OCW, conform het eerdere advies van de Raad voor Cultuur. Het beleidsplan is openbaar en te downloaden via de sites van het NAi, Premsela en Virtueel Platform.

Wat was het advies van de Raad voor Cultuur?
In mei 2012 kwam de Raad voor Cultuur met haar advies Slagen in Cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013-2016. De Raad adviseerde positief over de nieuwe organisatie. De nieuwe organisatie heeft volgens de Raad veel potentie om een groot publiek te bereiken. Wel moest een aantal concrete punten verder uitgewerkt worden. Daartoe dienden in juli 2012 de organisaties het beleidsplan 'Creativiteit als Noodzaak' in.
In het vervolgadvies (augustus 2012) van de Raad voor Cultuur kreeg de nieuwe organisatie een positief advies. De Raad adviseerde de staatssecretaris van OC&W om Het Nieuwe Instituut subsidie toe te kennen. De nieuwe organisatie ging aan de slag met de verbetersuggesties van de Raad. Download hier het advies van de Raad voor Cultuur.

Wat gaat Het Nieuwe Instituut doen?

Het Nieuwe Instituut onderzoekt de betekenis van architectuur, vormgeving en e-cultuur voor de maatschappij en faciliteert de dialoog tussen de ontwerpdisciplines en de samenleving. Het vertaalt de rijkheid van de disciplines via fysieke en digitale presentaties naar een breed publiek. Het stimuleert de creatieve sectoren zich verder te ontwikkelen, zowel als afzonderlijke discipline als in onderlinge wisselwerking en kruisbestuiving. Zo vergroot Het Nieuwe Instituut de meerwaarde van, en de publieke waardering voor, architectuur, design en e-cultuur in binnen- en buitenland. Het instituut verhoudt zich zowel tot een groot publiek als tot de hele ontwerpsector, van de creatieven tot mensen uit het bedrijfsleven, academici, onderzoekers, auteurs en andere betrokkenen.

Waar vind ik het beleidsplan 2013-2016?
Lees hier Creativiteit als noodzaak. Beleidsplan 2013-2016 van Het Nieuwe Instituut voor architectuur, design en e-cultuur.

Wat zijn de doelstellingen van het nieuwe instituut?


  • Collectievorming, -beheer en -ontsluiting. Het instituut heeft een eigen collectie op het gebied van architectuur en stedenbouw. Daarnaast coördineert, archiveert en ontsluit het archieven en documentatiecentra op het gebied van vormgeving, mode en e-cultuur verspreid over heel Nederland.
  • Onderzoek en overdracht. Het instituut initieert, stimuleert en voert wetenschappelijk onderzoek uit (of laat dit uitvoeren). Het instituut verzorgt en realiseert publicaties in relatie tot de activiteiten van het instituut.
  • Presentatie en Platform. Het instituut voert een tentoonstellingsprogramma uit, initieert, draagt bij aan en onderneemt (educatieve) projecten en manifestaties, stelt leerstoelen en fellows in, en adviseert over curricula van MBO, HBO en WO.
  • (Inter)nationale promotie
    Het instituut organiseert en stimuleert internationale uitwisseling, promotie en vertegenwoordiging op belangrijke internationale evenementen, zoals biënnales en beurzen. Instrumenten zijn onder meer het Bezoekersprogramma, internationale presentaties en matchmaking.

Wat gebeurt er met de huidige projecten en activiteiten van de drie organisaties?

De succesvolle projecten blijven behouden. De drie disciplines behouden een eigen budget en bestaande projecten krijgen zoveel mogelijk een plek binnen het nieuwe instituut. Ook de museumfunctie blijft bestaan. De rol van Het Nieuwe Instituut voor het architectuurbeleid en de ruimtelijke agenda van Nederland, het vormgevingsbeleid en het e-cultuurbeleid blijft bestaan. Daarnaast zoekt Het Nieuwe Instituut de synergie tussen de disciplines in verschillende (nieuw te ontwikkelen) activiteiten.


Waar is Het Nieuwe Instituut gevestigd?

De hoofdlocatie van het nieuwe instituut is in Rotterdam, maar het instituut gaat zich ook actief profileren op locaties waar verschillende disciplines actief zijn. Denk aan design in Eindhoven, mode in Arnhem en games in Utrecht.


Heeft Het Nieuwe Instituut een gezamenlijke visie op de functie van sectorinstituut en de relatie daarvan tot de creatieve industrie?

Het instituut wordt dé plek voor architectuur, vormgeving en e-cultuur. Door onderzoek, stimulering en een publieksprogramma draagt het instituut bij aan een sterkere positie van de creatieve disciplines in binnen- en buitenland. In het beleidsplan staan de visie en de activiteiten voor de komende jaren uitgebreid beschreven.

Hoe blijven design en mode vertegenwoordigd?
In Het Nieuwe Instituut zijn alle disciplines, ook met een eigen budget, vertegenwoordigd.

Wat gebeurt er met langlopende, bestaande projecten?

Bij Premsela zullen goedlopende projecten (zoals Morf, Design.nl, Designhuis, Premsela Leerstoel, Modekern) een plek houden in het nieuwe instituut.