Share

Premsela Leerstoel

Op woensdag 25 mei 2011 organiseerde Premsela, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, een symposium in het kader van de inauguratie van Timo de Rijk diezelfde middag. De Rijk aanvaardt hiermee de Premsela Leerstoel Design Cultures. Tijdens het symposium kijken we vanuit een historisch en een cultureel perspectief naar de bestudering van design. Te gast zijn hoogleraar Jan Willem Drukker, en onderzoekers Guy Julier en Anneke Beerkens.

Prem_Leerstoel_TdeRijk_460x310.png Timo de Rijk, foto: Lizzy Kalisvaart

Inhoud Symposium

Hoogleraar designgeschiedenis Jan Willem Drukker ging in op de methodologie van de bestudering van designcultuur. Momenteel zijn er twee gangbare modellen, met elk hun tekortkomingen. Drukker stelt voor beide te verbinden, wat volgens hem op een eenvoudige manier mogelijk is.

Guy Julier ging in op de dynamiek van designcultuur. Volgens Julier ontstaat designcultuur in de relaties tussen voorwerpen, mensen, ondernemingen en instellingen. Het is daarom zinvoller om te spreken over veranderlijke en relationele designculturen dan over designobjecten.

Anneke Beerkens vertelde tijdens het symposium over haar onderzoeksproject Fashionable Futures: Japanese Youths’ Hopes in Precarious Times, dat zij uitvoert in Japan voor de Toyota Foundation

De sprekers

Prof. dr. Jan Willem Drukker, hoogleraar designgeschiedenis aan de Universiteit Twente studeerde kwantitatieve economie en economische geschiedenis. Later doceerde hij economische kwantitatieve geschiedenis aan de RUG en designgeschiedenis aan de TU Delft. sinds twee jaar werkt Drukker als hoogleraar designgeschiedenis aan de Universiteit Twente.

Dr. Guy Julier, principal research fellow in contemporary design aan het Victoria & Albert museum te Londen en auteur van het overzichtswerk The Culture of Design (2000, combineert een achtergrond in designgeschiedenis met ervaring als professioneel designer.

Drs. Anneke Beerkens studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, gericht op mode en jongeren in post-industriële urbane gemeenschappen. Ze is werkzaam als junior docent aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar Japanse jongeren voor de Toyota Foundation.

Prem_Leerstoel_ABeerkens_460x310.png 

Premsela Leerstoel

Prof. dr. Timo de Rijk bekleedt sinds 1 september 2010 de Premsela Leerstoel Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Premsela en de Faculteit der Letteren hebben deze leerstoel ingesteld met als doel het onderzoek en onderwijs omtrent de positie en werking van design in de samenleving te stimuleren.
De Premsela Leerstoel is de eerste leerstoel in Nederland op het gebied van designcultuur. Timo de Rijk: Design is overal aanwezig in de samenleving en bepaalt in belangrijke mate de waardering van een product. De Rijk gaat met zijn studenten op zoek naar de betekenis van verschillende soorten vormgeving. De Rijk: Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat een BMW3 ineens heel populair is onder Marokkaanse jongens, dat het organische ontwerp van de metro-ingangen in Parijs zo goed combineerde met een destijds futuristisch vervoermiddel of dat Chinese restaurants altijd dezelfde huisstijl hanteren? Om dit soort vragen te beantwoorden kiest De Rijk zowel voor een historische als een sociaal culturele benadering van design. De Premsela Leerstoel is ingesteld voor een periode van vier jaar.Timo de Rijk

Timo de Rijk is als designhistoricus en hoofddocent verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Daarnaast was hij onder andere gastdocent aan de Design Academy in Eindhoven. De Rijk stelt regelmatig designtentoonstellingen samen, waaronder de expositie Norm=Vorm in het Gemeentemuseum Den Haag. Hij publiceerde (inter)nationaal over Nederlandse productvormgeving, interieurs van de jaren twintig en standaardisatie en design, en is hoofdredacteur van het Dutch Design Yearbook.


Video symposium & oratie
Bekijk hier het videoverslag
Fotoverslag symposium & oratie
Bekijk slideshow

Rede in druk ontvangen?

Wil je de inaugurele rede in druk ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Bart Heerdink: heerdink@premsela.org

PREM_Leerstoel_cover_220x325.png