Share

Erfgoedclusters

Met als uitgangspunt de verspreide designcollecties en –archieven in Nederland bouwt Premsela in samenwerking met erfgoedpartners aan een infrastructuur voor het opvangen en ontsluiten van het vormgevingserfgoed.

In dit ‘vlekkenplan’ van erfgoedclusters wordt nadrukkelijk niet gestreefd naar een centrale fysieke opslagplaats voor de archieven. Integendeel; de bestaande expertise en historisch gegroeide regionale thema’s worden gestimuleerd tot verdere concentratie. Zo zijn bepaalde archieven van de textielindustrie bij uitstek op hun plaats in Tilburg, waar het Regionaal Archief en het Audax Textielmuseum samen dergelijke archieven ontsluiten en presenteren, bijvoorbeeld het archief van De Ploeg. Bepaalde archieven van zilversmeden en –fabrikanten kunnen terecht bij het Nederlands Zilvermusem in Schoonhoven, in samenwerking met het RKD. Een voorbeeld is het archief van Van Kempen en Begeer. Een ander voorbeeld is de groepering van archieven op sieradengebied, in Apeldoorn bij het CODA. Het archief van Onno Boekhoudt is daar een van.

Voor de ontwerpdisciplines industriële vormgeving, mode en grafische vormgeving worden al structureler concentraties gerealiseerd. Dat zijn respectievelijk het Louis Kalff Instituut (Eindhoven), Modekern (Arnhem) en het Grafisch Erfgoedcentrum (Amsterdam). Premsela ondersteunt deze drie clusters, als ankerpunten voor structurele zorg voor archieven. Ten vierde vormt het RKD (Den Haag) een vormgevingsarchievencluster voor autonoom en toegepast productontwerp, interieurvormgeving, netwerken en organisaties (zoals galeries en academies).

Vormgevingsarchieven
Naast de erfgoedclusters zet Premsela zich in voor het behoud van vormgevingsarchieven. Zo zet Premsela samen met het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) de werkzaamheden voor het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) voort. Het CRVa is een online database die voor zowel archiefvormers, erfgoedinstellingen als de archiefgebruikers een onmisbare rol speelt; als wegwijzer, in-kaart-brenger en meldpunt van vormgevingsarchieven. 


Louis Kalff Instituut
Ga naar pagina

Grafisch Erfgoedcentrum
Ga naar pagina