Share

DutchDFA

Dutch Design Fashion and Architecture (DutchDFA) is erop gericht om de positie van de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland te versterken - met name in China, India en Duitsland - met activiteiten als communicatie, netwerk-ontwikkeling en onderzoek. Het DutchDFA programma is een gezamenlijk project van de creatieve industrieën - design, mode en architectuur - én de ministeries. De samenwerking duurt van 2009 tot en met 2012.
Aansluiten op succes
Nederlandse architectuur, mode en design hebben internationaal groeiend succes en daar sluit DutchDFA dan ook op aan. Het programma is van start gegaan in een snel veranderende wereld. In samenhang met globalisering vormt duurzame ontwikkeling de grote uitdaging van deze tijd. Hieraan kunnen de creativiteit, deskundigheid en innovatieve kracht van Nederlandse ontwerpers een cruciale bijdrage leveren. Plasterk: 'Heel Nederland is ontworpen: Nederlanders kunnen dingen maken, en mooi maken. De Nederlandse ontwerpsector behoort internationaal tot de top. Door het programma DutchDFA kan Nederland die toppositie behouden en versterken.'

Tijdelijke toevoeging
Het vierjarige programma is een tijdelijke toevoeging aan de bestaande regelingen voor de ondersteuning van Nederlandse mode, architectuur en design en de internationalisering daarvan. Het vervangt deze niet. De multidisciplinaire aanpak, de bundeling van krachten en de meerjarige focus van de landenprogramma’s onderscheiden DutchDFA van bestaande initiatieven.

Jaarpresentatie 2012
Op 12 april vond de jaarlijkse bijeenkomst van DutchDFA plaats met veel informatie over alle internationale activiteiten die door DutchDFA mogelijk zijn gemaakt. Het DutchDFA-programma loopt eind 2012 af, maar vanuit de ministeries zijn positieve geluiden te horen om een vervolg op dit programma mogelijk te maken. Ook het Topteam Creatieve Industrie is een voorstander van een vervolg op DutchDFA. Het jaarrapport 3/4 is te downloaden op de site van DutchDFA.


DutchDFA is een initiatief van Premsela, NAi, BNO, Atelier Rijksbouwmeester, BNA, BNI, Modint en de Nederlandse creatieve steden Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. De initiatiefnemers zijn vertegenwoordigd in de Regiegroep DutchDFA.

Dutch Design Fashion and Architecture