Share

Designgeschiedenis.nl

Sinds kort is er de LinkedIn groep Designgeschiedenis Nederland. Via deze groep kunnen designhistorici en auteurs makkelijk met elkaar in contact komen en informatie, activiteiten en discussies met elkaar uitwisselen over designgeschiedenis. Ook Premsela zal regelmatig activiteiten vanuit het programma Heritage & History aankondigen via deze LinkedIn group. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden voor deze groep.

De groep is verbonden aan de website Designgeschiedenis.nl die sinds 2009 in de lucht is. De website wordt beheerd door de Stichting Designgeschiedenis Nederland die onderzoek en publicaties op dit gebied stimuleert en de belangstelling voor het onderwerp verruimt. Op de site staan artikelen, recensies en gegevens van aangesloten onderzoekers en auteurs.

Premsela ondersteunt bij de ontwikkeling van de site en het netwerk. We vinden het belangrijk dat er geschreven wordt over onderzoek en dat de historici met elkaar in contact kunnen komen. Voor het Nederlandse designonderzoek is het belangrijk dat hun onderzoek bekend wordt bij een groter publiek en in de toekomst mogelijk ook internationaal beter op de kaart komt te staan.

Designgeschiedenis.nl