Share

What Design Can Do! 2013

"Als bij designonderzoek wordt samengewerkt met andere disciplines zoals wetenschap en techniek, heb je meer kans op goede resultaten," aldus David Kester in het debat van Het Nieuwe Instituut tijdens de internationale conferentie What Design Can Do!. Kester ging op 16 mei jl. met Timo de Rijk en Jan Konings in gesprek over het probleemoplossend vermogen van design. Op 17 mei debatteerden Anthony Dunne, Rahul Mehrotra en Alastair Fuad Luke over de tendens dat ontwerpers en architecten zich steeds meer focussen op processen in plaats van eindproducten. Verslagen en audiofiles van de sessies evenals het onderzoek Social Design For Wicked Problems staan nu online.

What Can Design Do? #1: Claims & Promises

In deze breakout stelden we de belofte die design in zich draagt om werkelijk probleemoplossend te zijn ter discussie en spreken we over de sociale betekenis van design. In het debat dat hierover recentelijk is ontstaan naar aanleiding van een opinieartikel van Timo de Rijk, verschenen in NRC en later Archined, lijkt de kloof tussen de ‘ingenieur-ontwerper’ en de ‘kunstenaar-ontwerper’ onoverbrugbaar, vooral als het gaat om claiims, beloften en de verwachtingen om problemen op te lossen. Welke rol spelen de media hierbij? Zij lijken meer een arena voor aandacht dan een plek voor validering en design discourse. Waar eindigt de verantwoordelijkheid van de ontwerper en moeten wij de designcriticus adresseren?

Met Timo de Rijk, David Kester en Jan Konings. Moderator: Tim Vermeulen.

What Can Design Do? #2: Redefining Results

Veel designers en architecten verleggen hun focus van resultaten naar processen, mede omdat het 'fixen' van problemen en het construeren van grote masterplannen vaak de verkeerde strategie blijkt te zijn.

In deze breakoutsessie ginge het gesprek over nieuwe strategiën om met de complexe, urgente problemen van deze tijd om te gaan. We hebben een nieuwe vocabulaire nodig om over resultaten te spreken. We verleggen de focus van 'de oplossing' naar mogelijkheden scheppen en processen verbeteren. Van masterplannen en 'Grand Visions' tot 'Grand Adjustments' (begrippen van Rahul Mehrotra).

Met: Rahul Mehrotra, Alastair Fuad-Luk en Anthony Dunne. Moderator: Klaas Kuitenbrouwer.

Social Design For Wicked Problems
Naast de twee breakouts organiseerde Het Nieuwe Instituut een besloten rondetafelgesprek waarin we met een aantal experts het begrip social design tegen het licht hielden. Het was de kick-off van een praktijkonderzoek naar social design methoden, geïnitieerd door Het Nieuwe Instituut, Tabo Goudswaard en Twynstra Gudde. Alle informatie over dit onderzoek en een call for zowel ontwerpers als probleemeigenaren is te lezen op de blog socialdesignforwickedproblems.hetnieuweinstituut.nl.

What Design Can Do!
is een initiatief van Richard van der Laken (Designpolitie) en wordt gesteund door tal van sponoren en partners, waaronder Het Nieuwe Instituut.

Breakout van Het Nieuwe Instituut tijdens WDCD2013, foto: Leo Veger
Output What Design Can Do

16 mei
Verslag (PDF) en audiofiles (MP3) breakout 1 Claims & Promises
Timo de Rijk, David Kester & Jan Konings

17 mei
Verslag (PDF) en audiofiles (MP3) breakout 2 Redefining results
Rahul Mehrotra, Anthony Dunne & Alastair Fuad-Luke


De officiële website
What Design Can Do!