Share

Een huis dat werkt

Studenten van mbo-vakopleidingen kunnen vanaf dit najaar een educatieprogramma volgen in Museum Van Loon. Het is voor het eerst dat een museum een blijvend educatieproject opzet voor mbo-vakopleidingen. In samenwerking met Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode, wordt de vertaalslag gemaakt van de oude beroepen en ambachten van het huis naar hedendaagse vormgeving. Door studenten deze mogelijkheid te bieden, vraagt het museum aandacht voor het creatief vakmanschap.
Maatschappelijk belang
Tegenwoordig kiezen steeds minder jonge mensen voor specialistische mbo-vakopleidingen. Dit is zorgelijk, in een tijd waarin toewijding en duurzaamheid juist weer belangrijk worden. Niet alleen is er steeds meer vraag naar kwaliteitsproducten, ook maken ambachtelijke bedrijven een groot deel uit van onze economie. De komende tien jaar is er een kwart miljoen nieuwe vakmensen nodig, terwijl de vakopleidingen de deelnemersaantallen steeds sterker zien dalen.

Mbo-vakopleidingen
Door het educatieprogramma komen leerlingen van onder andere het Hout en Meubileringscollege in het museum in aanraking met verschillende historische stijlen, materialen en technieken in hun 'natuurlijke' omgeving. Ze worden rondgeleid door het huis, de tuin en het koetshuis en bestuderen materialen en stijlen waar zij zelf ook mee werken. De oude beroepen van het huis worden zo vertaald naar de ambachten van tegenwoordig. Door de nadruk te leggen op de beroepen van het huis en die te koppelen aan de huidige vakopleidingen en hedendaags design, wil Museum Van Loon bijdragen aan de herwaardering van het creatief vakmanschap

Museum Van Loon
Dit najaar heeft Museum Van Loon het Koetshuis in de tuin van het grachtenhuis bij het museum betrokken. Door de extra locatie is er ruimte ontstaan voor volwaardige educatieve programmering. Het museum belicht naast de levenstijl van de familie van Loon nu ook de leefwijze van de werklui van het huis.
Een huis dat werkt, Museum van Loon vraagt aandacht voor vakmanschap